koverek

Küttesüsteemide ehitus

Küttesüsteemide ehitus

Maasoojuspumbad

Maasoojuspump on kütteseade, mis tarvitab maapinda salvestunud päikeseenergiat.

Küttesüsteemide ehitus

Õhk-vesi soojuspumbad

Õhk-vesi soojuspump võtab soojusenergia välisõhust ja annab selle maja vesiküttesüsteemile (põranda- või radiaatorküte) ning toodab ka sooja tarbevett.

Küttesüsteemide müük ja paigaldus

Hakkepuidukatlad

Hakkepuit/biomass on, biokütuse tähenduses – bioloogilise päritoluga ja organismide elutegevuse tagajärjel tekkinud ning taastuvuse piires otseselt kütusena kasutatav, kütuseks töödeldud , või varem kasutuses olnud tahke aine.

Küttesüsteemide müük ja paigaldus

Pelletikatlad

Pelletikatel ehk graanulkatel on automaatne tahkekütuse lahendus, mis sobib paljudesse erinevatesse majapidamistesse

Küttesüsteemide ehitus

Gaasikatlad

Maasoojuspump on kütteseade, mis tarvitab maapinda salvestunud päikeseenergiat.

Küttesüsteemide ehitus

Halupuidu katel

Õhk-vesi soojuspump võtab soojusenergia välisõhust ja annab selle maja vesiküttesüsteemile (põranda- või radiaatorküte) ning toodab ka sooja tarbevett.

Kontakt

Aadress

Pargi 16, Kuressaare, 93810, Saaremaa

E-post

info@koverek.ee

Telefon

+372 505 5318

Jälgige meie tegevusi